Sản phẩm

1-10 tuổi

Haruko Pedia

SỮA HARUKO PEDIA CÓ TỐT KHÔNG? Sữa HARUKO PEDIA là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ trên 1 tuổi...
Mom

Haruko Mom

DINH DƯỠNG CẦN THIẾT VÀ CÂN BẰNG CHO MẸ BẦU VÀ CON CƯNG! Mang thai là giai đoạn quan trọng,...
0-12 tháng tuổi

Haruko Infant

Sữa HARUKO INFANT với công thức đặc biệt giúp bổ sung cho bé nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp các...
1-15 tuổi

Haruko Grow IQ

SỮA HARUKO GROW IQ CÓ TỐT KHÔNG? Sữa HARUKO  GROW IQ là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ trên...
1 tuổi trở lên

Haruko Goat 3

Sữa HARUKO GOAT 3 là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ trên 1 tuổi trở lên. Bước vào...
6-36 tháng tuổi

Haruko Goat 2

Sữa HARUKO GOAT 2 là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Bước vào giai...
0-12 tháng tuổi

Haruko Goat 1

Sữa HARUKO GOAT 1 với công thức đặc biệt giúp bổ sung cho bé nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp...
6-36 tháng tuổi

Haruko Diamond

SỮA HARUKO DIAMOND CÓ TỐT KHÔNG? Sữa HARUKO DIAMOND là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6 tháng đến...
1-10 tuổi

Haruko Colostrum 2

SỮA HARUKO COLOSTRUM 2 CÓ TỐT KHÔNG? Sữa HARUKO COLOSTRUM 2 là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ...
0-12 tháng tuổi

Haruko Colostrum 1

SỮA HARUKO COLOSTRUM 1 CÓ TỐT KHÔNG? Sữa HARUKO COLOSTRUM 1 là loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ từ...
Trên 18 tuổi

Haruko Canxi&sure

Sữa HARUKO CANXI&SURE là loại sữa dinh dưỡng dành cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Với dưỡng...

Đăng ký nhận thông báo trên suaharuko.com

    0246.658.7750